Общи правила и условия

Сайтът www.veni-climat.com е собственост на ВЕНИ КЛИМАТ ООД и целта му е да запознае потребителите с продуктите и услугите, които фирмата предлага. Настоящите общи условия уреждат начина и условията за употреба на електронния сайт www.veni-climat.com. С посещаването на сайта и неговото разглеждане, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите “Общи условия”. Условията са задължителни за всички потребители, посещаващи сайта.

ВЕНИ КЛИМАТ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговски регистър с ЕИК 201926316, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Надежда 1, бл.151.

  1. Общи положения

Потребител е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите “Общи условия” за ползване. Всеки потребител получава правото да разглежда всички материали, публикувани в този уеб сайт, само за лична употреба и с нетърговска цел, като се спазват всички авторски права.

  1. Информация за публикуваните стоки

Всички стоки, публикувани на сайта, са посочени с цена в български лев и ДДС. В страницата на всяка стока, представена в сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. ВЕНИ КЛИМАТ ООД не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките относно техническите им характеристики е невярна. ВЕНИ КЛИМАТ ООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали,  услугите и продуктите и не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с нас на посочените в сайта телефони.

  1. Информация за публикуваните информационни материали

Всички материали публикувани на сайта www.veni-climat.com попадат под защита на закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и публичното разпространение на материалите от сайта с каквато и да е било обществена или търговска цел. Забранено е публикуването на материалите в други сайтове, под каквато и да е форма. При желание на трета страна да публикува част от информационните материали в специализирани нетърговски сайтове за климатична техника е задължително това да става след изрично разрешение от наша страна.

  1. Поръчка на стоки и/или услуги

Всеки Потребител може да направи поръчка на стока и/или услуга, представени в сайта  www.veni-climat.com без да се регистрира. Необходимо е да предостави име, телефон и/или и-мейл, чрез които наш служител да се свърже с него, за да се уточнят всички детайли по поръчката. По всяко време, преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

  1. Цени на стоки и услуги

ВЕНИ КЛИМАТ ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително известие. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки при публикуване на информация в сайта www.veni-climat.com, ВЕНИ КЛИМАТ  ООД има право да откаже изпълнение на поръчката без да дължи обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.

При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до/над/под тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата, намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата – намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

  1. Гаранционно обслужване

Всички стоки на сайта www.veni-climat.com, които притежават електронни компоненти, се продават със законната им гаранция, обявена от производителя им. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. ВЕНИ КЛИМАТ ООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:

– гаранционната карта на продукта е изгубена;

– е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;

– се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;

– е нарушена физическата цялост на изделието.

В зависимост от вида на закупената техника гаранционното обслужване се поема от ВЕНИ КЛИМАТ ООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.